EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Ağ ]

"Intel PRO/Wireless 2200BG ve Linux ile Kablosuz Bağlantı" - Bahadir Kiziltan - (2006-04-08 23:49:36)   [6743]

Test edilen ortam:
- Dell Latitude D810
- Fedora Core 4 ve 5

Adımlar:
1. ipw2200 modülünün yüklü olup olmadığını kontrol edin. Yüklü durumda ise kaldırın.
[root@bk ~]# lsmod | grep ipw2200
ipw2200 95633 0
ieee80211 28681 1 ipw2200
[root@bk ~]# rmmod ipw2200

2. ipw2200 sürücüsünün versiyonunu öğrenin.
[root@bk ~]# modinfo ipw2200 | grep version
version: git-1.0.8
srcversion: 7814631B5CE1FA961CF54C6

3. http://ipw2200.sourceforge.net/firmware.php adresinden elinizdeki ipw2200 versiyon numarasına karşılık gelen uygun firmware dosyasını (tar.gz) indirin ve bu dosyayı /lib/firmware/ dizinine açın.

4. Sisteminizde wireless-tools paketinin varolduğundan emin olun.
[root@bk ~]# rpm -qa | grep wireless
wireless-tools-28-0.pre13.5.1

5. ipw2200 modülünü yeniden yükleyin.
[root@bk ~]# modprobe ipw2200

6. Oluşan durumu görmek için;
[root@bk ~]# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
eth1 unassociated ESSID:off/any
Mode:Managed Channel=0 Access Point: Not-Associated
Bit Rate=0 kb/s Tx-Power=20 dBm
Retry limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

7. Ortamda bulunan wireless access point cihazlarını bulmak için;
[root@bk ~]# iwlist eth1 scan
eth1 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:14:C1:05:D9:98
ESSID:"USR9108"
Protocol:IEEE 802.11bg
Mode:Master
Channel:11
Encryption key:off
Bit Rates:54 Mb/s
Extra: Rates (Mb/s): 1 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54
Quality=35/100 Signal level=-79 dBm
Extra: Last beacon: 244ms ago

8. Bulduğunuz bir cihaza bağlanmak için;
[root@bk ~]# iwconfig eth1 essid USR9108
[root@bk ~]# iwconfig eth1
eth1 IEEE 802.11g ESSID:"USR9108"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:14:C1:05:D9:98
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=37/100 Signal level=-78 dBm Noise level=-88 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:4 Missed beacon:3

9. Ağ arayüzünü DHCP'den IP alacak ya da statik biçimde düzenleyin ve ağ hizmetini yeniden başlatın.

10. Son durumu kontrol için;
[root@bk network-scripts]# ifconfig eth1
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:CE:8C:75:62
inet addr:192.168.1.4 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::213:ceff:fe8c:7562/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:12152 (11.8 KiB) TX bytes:9558 (9.3 KiB)
Interrupt:18 Base address:0xa000 Memory:dfbff000-dfbfffffArkadaşıma gönder , Ana Sayfa