EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ MySQL ]

"Mysql'e kullanıcı ekleme, veritabanı oluşturma ve kullanıcıyı bu veritabanıyla ilişkilendirme" - Halil Demirezen - (2006-04-18 11:00:49)   [17842]

- mysql'e root ile bağlanılır.

$ mysql -u root -p
mysql>

- daha sonra bir veritabanı oluşturulur

mysql> create database denemedb;


- ve kullanıcı oluşturma ve veritabanıyla ilişkilendirme işlemi aynı anda gerçekleştirilir.
(bu örnekte kullanıcının ilgili veritabanı üzerindeki erişimi "tam"dır. Bazı durumlarda sadece okuma, sadece yazma gibi haklar tanımlanabilir)

mysql> grant all on denemedb.* to usrname@localhost identified by 'password';

mysql> flush privileges;

- sadece okuma hakları vermek istiyorsanız.

mysql> grant select on denemedb.* to usrname@localhost identified by 'password';

mysql> flush privileges;

- kullanıcı mevcutsa;

mysql> grant all on denemedb.* to username@localhost;

mysql> flush privileges;

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa