EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ DjbDNS ]

"tinydns ve txt kayıtları" - Cafer Şimşek - (2006-04-27 09:22:13)   [4017]

tinydns, TXT kayıtlarındaki özel karakterleri octal formatta istiyor. Karakterlerin tamamını octal formata çevirince de kabul ediyor. Aşağıdaki kod parçaları PHP ve Python ile hazırlanmış, bu dönüşümü sağlayan kodlardır.

#### PYTHON ####
t = ""
ttl = 10800
domain = "domain.com"
rec = "v=spf1 a mx ip4:212.174.115.19 ~all"
for i in range(0, len(rec)):
t += "\%o" % ord(rec[i])
rec = t
recordLine += "'%s:%s:%d\n" % (domain, rec, ttl)

### PHP ####
$t = "";
$ttl = 10800;
$domain = "domain.com";
$rec = "v=spf1 a mx ip4:212.174.115.19 ~all";
foreach($rec as $i => $char) {
$t .= sprintf("\%o", ord($char));
$rec = $t
$recordLine .= sprintf("'%s:%s:%d\n", domain, rec, ttl);

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa