EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ OpenBSD ]

"OpenBSD üzerine sarg kurulumu" - Gökhan ALKAN - (2006-05-07 09:58:17)   [5304]

Sarg Squid loglarını analiz edebilen bir yazılımdır. Öncelikle sarg temin edilmelidir. http://sarg.sourceforge.net/ adresinden temin edilebilir.

# wget http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/sarg/sarg-2.1.tar.gz
# tar -zxvf sarg-2.1.tar.gz
#cd sarg-2.1
# make
# make install

ile sarg kurulumu tamamlanır. Yapılandırma dosyasında gerekli değişikliklşer yapılıp çalıştırıldığında sort fonksiyonun kullanımından kaynaklanan aşağıdaki gibi hata alınır.
sort: illegal field descriptor
SARG: (index) Cannot open file: /var/www/htdocs/squid-reports/index.sort

Bunu düzeletmek için index.c dosyası içerisindeki

sprintf(warea,"sort -t';' +6.5n +6.2M +6.0n '%s' -o '%s'", wdir_tmp, wdir_tmp2);

sprintf(warea,"sort -t';' +6.5nr +6.2Mr +6.0nr '%s' -o '%s'", wdir_tmp, wdir_tmp2);

satırlar aşağıdaki gibi değiştirilmeli ve tekrar derlenip kurulum geçekleştirlimelidir.

sprintf(warea,"sort -t';' -k 7,7 %s -o %s", wdir_tmp, wdir_tmp2);

sprintf(warea,"sort -t';' -r -k 7,7 %s -o %s", wdir_tmp, wdir_tmp2);

artık sarg OpenBSD üzerinde çalıştırılabilir

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa