EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ C/C++ ]

"Çalışan kodun dosya adını ve satırını elde etmek" - Barış Şimşek - (2006-06-04 21:19:00)   [3878]

Bazı programlar hataları ekrana basarken

chan_ss7.c:765 makes asterisk crash

şeklinde hatanın hangi kaynak kod dosyasından ve hangi satırdan oluştuğunu ekrana veya loglara yazmaktadır. Kendi kodunuzda bunları kullanmak için integer olarak __LINE__ ve char * olarak __FILE__ tanımlarını kullanabilirsiniz. Bunlar derleme zamanı kodda gerçek değerleri ile değiştirilir.

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa