EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Shell Scripting ]

"Belli Mb'i geçen dizinleri belirleme ve mail ile ikaz etme" - Bülent Kaptan - (2004-02-18 16:39:19)   [4279]

Aşağıdaki script home dizini altında olan ve 50 mb ı geçen alt dizinleri bulup onları size mail ile bildirir. Aynı zamanda o anki sistem ve disk durumlarını da mail ile size ulaştırır.

#!/usr/local/bin/bash

#-------------------------------------------------
#
# PALASWORK DISK DURUMU sh tarih: 3.11.2002
# 50 Mb ı geçen dizinler
#-------------------------------------------------
DATE=`date +%d.%m.%Y`
DIR="/tmp/usage"
QUOTA=50000
MAILUSER="kaptanbu@palaswork.com"

echo '---------------------------------' >> $DIR
echo '/home/ dizini altinda bulunanlar :' >> $DIR
for user in `ls -d /home/*/`; do
alan=`du -sk $user|cut -f1 -d'/'`
alanm=`du -sh $user|cut -f1 -d'/'`
if [ $QUOTA -le $alan ]; then
echo $alanm $user >> $DIR
fi
done
echo '' >> $DIR
echo '-------------------------------' >> $DIR
echo ' DISK DURUMU ' >> $DIR
echo "`df`" >> $DIR
echo '' >> $DIRi
echo '-------------------------------' >> $DIR
echo ' Sistem Durumu ' >> $DIR
echo "`w`" >> $DIR


mail -s 'Application_Server_Disk_Durumu' $MAILUSER < $DIR

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa