EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Genel ]

"courier imap loglarının analiz edilmesi" - Gökhan ALKAN - (2006-08-07 12:23:28)   [3434]

Courier-analog courier-imap loglarını analiz edebilen yazılımdır.Courier için hem pop hem smtp hemde imap loglarını anliz edebilmektedir.Adresinden temin edilmelidir. http://www.courier-mta.org/?download.php

# bunzip2 courier-analog-0.13.tar.bz2
# tar -xvf courier-analog-0.13.tar
# cd courier-analog-0.13
# ./configure
# make
# make install
# make clean

# mkdir scripts
# cd scripts
# vi courier-analog.sh

basit bir betik hazırlanıp cron işi girilerek gerekli veriler alınabilir.

#!/bin/sh
/bin/cat /var/log/maillog | /usr/local/bin/courier-analog.sh
--html=/usr/local/www/data/stats/courier-analog –title=’Biri bizi gözetliyor’

--html ile verilecek dizin oluşturulmamalıdır. Betik çalıştığında otomatik olarak oluşturulacaktır. –title değerinede istenen değer verilebilir. ‘’ işaretleri arasına yazılmalıdır.
Betik için gerekli izinler verildikten sonra cron işi girilebilir.

# chmod 755 courier-analog.sh

# crontab –e
15 * * * * /scripts/courier-analog.sh
#


Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa