EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Güvenlik ]

"Iptables ile DOS, Xmas ve Null saldirilarindan korunmak" - Afşin Taşkıran - (2006-10-28 17:46:22)   [4620]

Iptables ile anlik baglanti sayisini sinirlandirabilir ve DOS saldirilarindan korunabilirsiniz.

Asagidaki ornekte syn-flood isimli bir zincir olusturuluyor ve saniyedeki baglanti sayisi 10 ile sinirlandiriliyor.

iptables -t nat -N syn-flood
iptables -t nat -A syn-flood -m limit --limit=10/s --limit-burst 24 -j RETURN
iptables -t nat -A syn-flood -j DROP
iptables -t nat -A PREROUTING -i $dis_ip -d $hedef_ip -p tcp --syn -j syn-flood

$dis_ip adresi guvenlik duvarinizin internet tarafindaki IP'si, $hedef_ip ise internet agindaki hedef IP adresidir.

Xmas ve Null paket saldirilari da asagidaki gibi onlenebilir.

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags ALL URG,PSH,FIN -j DROP
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa