EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ FreeBSD ]

"ps: Process environment requires procfs(5) hatasý" - A OKAN YÜKSEL - (2006-11-28 13:31:03)   [5080]

çözüm için procfs 'i /proc dizinine baðlanamanýz gerekiyor;

mount -t procfs proc /proc/ þeklinde bunu gerçekleþtirebildiðiniz gibi fstab dosyasýnýda düzenleyebilirsiniz.


Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa