EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ FreeBSD ]

"port - paket kurulumdan sonra path sorunu" - A OKAN YÜKSEL - (2006-12-03 13:04:39)   [4259]

port veya paket olarak yapmýþ olduðunuz kurulumdan sonra örneðin links kurmuþ olalým.. pkg_add -r links þeklinde, kurulumdan sonra direk links yazdýðýnýz zaman program çalýþmýyor.. shell'inizin rehashing olmasý gerekiyor. sorunu çözmek için kurulumdan sonra rehash komutunu çalýþtýrmalýsýnýz.

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa