EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Güvenlik ]

"Uzak sistemlerdeki çalışan servislerin bulunması" - Huzeyfe Önal - (2004-04-01 06:26:01)   [4544]

!!Burada anlatılan yöntem sağlam Firewall kuralları ile işlemez hale getirilebilir!!
Herhangi bir sistemdeki açık portları ve üzerinde çalışan servisleri detayları ile birlikte öğrenebilmek için NMAP(http://www.insecure.org/nmap)güvenlik tarayıcısı -V parametresi ile birlikte kullanılabilir.

[root@yubam root]# nmap -sV linux.kou.edu.tr

Starting nmap 3.48 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-04-01 13:59 EEST
Interesting ports on linux.kou.edu.tr (194.27.72.x):
(The 1652 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT STATE SERVICE VERSION
25/tcp open smtp qmail smtpd
80/tcp open http Apache httpd 1.3.29
110/tcp open pop3 qmail-pop3d
200/tcp open ssh OpenSSH 3.1p1 (protocol 1.99)
443/tcp open ssl/http Apache httpd 1.3.29

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 16.241 seconds
daha detaylı bir tarama için nmap'e -v parametresini ekleyebilirsiniz.

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa