EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ OpenBSD ]

"Network üzerinden OpenBSD iþletim sistemi kurulumu" - Devrim Sipahi - (2007-01-16 17:16:58)   [4046]

Network üzerinden OpenBSD iþletim sistemi kurulumu

Öncelikle kurulacak donaným üzerinde PXE desteði olmalýdýr.
Sunucu tarafýnda dhcpd ve tftp servisleri çalýþtýrýlmalýdýr.

dhcpd ayarlarý:

/etc/dhcpd.interfaces dosyasý içinde dhcpd yayýnýnýn yapýlacaðý ethernet kartýnýn ismi yazýlmalýdýr. Örnek: rl0

/etc/dhcpd.conf dosyasý içeriði

shared-network LOCAL-NET {
option domain-name "adm.deu.edu.tr";
option domain-name-servers 193.140.151.9;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 192.168.1.1;
filename "pxeboot";
next-server 192.168.1.1;
range 192.168.1.32 192.168.1.127;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 90000;
}
}

tftp ayarlarý:

inetd.conf dosyasýnda
#tftp dgram udp wait root /usr/libexec/tftpd tftpd -s /tftpboot
satýrýnýn önündeki "#" kaldýrýlýp inetd servisi yeniden baþlatýlýr.

/tftpboot dizini içine pxeboot, bsd.rd ve etc/boot.conf dosyalarý kopyalanýr.
etc/boot.conf dosyasý içine

boot bsd.rd

yazýlýr.

Eðer sistem amd64 mimarisine kurulacaksa bu dosyalar OpenBSD ftp sitesindeki amd64 dizininden alýnmalýdýr.

# dhcpd rl0
komutu ile dhcpd çalýþtýrýldýkan sonra iþletim sistemi kurulacak donaným network önceliði ile açýlmalýdýr.

Kurulacak sistemin Internete baðlanabilmesi için sunucuda gerekli NAT ayarlarý yapýlmalýdýr.

Devrim Sipahi

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa