EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ webmail ]

"Squirrelmail" - Huzeyfe Önal - (2007-03-12 15:22:10)   [5140]

Squirrel'de webmaile eriþmek istediðinizde ERROR : Connection dropped by imap-server. hatasý alýyorsanýz bu muhtemelen imap'in yapýlandýrmasýndaki MAXPERIP degerindendir. bu deger ayný aypiden es zamanlý kac baglantý kabul edileceðini belirtir. Bu deðeri arttýrýp imap servisini yeniden baþlatýrsanýz probleminiz çözülecektir.Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa