EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Linux ]

"Solaris 10 Disk Bölümlerini Linux da mount etme..." - Bülent Kaptan - (2007-03-16 20:42:43)   [5815]

Solaris diskler UFS tipindedir.

mount -t ufs -o ufstype=sunx86 /dev/hdb5 /mnt

kullanýlabilir.

genelde home dizini solaris 10 da

hdb5 /
hdb8 /export/home/

þeklindedir. Püf noktasý : sistem yapýsý biraz farklý olduðu için disklerin bölümlerini görmekte zorlanacaksýnýz. dmesg veya fdisk -l ile bölümleri bulmanýzda fayda var.

Pardus 2007 disk bölümlerini göremediði için mount edemeyeceksiniz(sadece hdb1 görülür). Knoppix 5 de ise disk bölümlerini görür ancak manuel mount yapabilirsiniz.

Kolay gelsin...

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa