EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ PostgreSQL ]

"Select cümlesinde seçilen alanýn tipinin deðiþtirilmesi üzerine.." - Bülent Kaptan - (2007-03-16 20:55:32)   [4761]


alan1: string
alan2: int4

select alan1*alan2 as toplam from tablo

sorgusunu çalýþtýrabilmenin iki yolu vardýr.

1. Yöntem
select (alan1::integer)*alan2 as toplam from tablo

birçok visual programlama dilinde :: farklý anlamlar içerir bu yüzden diðer yöntemi kullanabilirsiniz.

2.Yöntem
select (CAST(alan1 as integer))*alan2 as toplam from tabloArkadaşıma gönder , Ana Sayfa