EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Linux ]

"Red Hat EL'yi DVD dagitimina donusturmek" - Bahadir Kiziltan - (2007-04-06 22:39:52)   [4956]

1) Sistemde anaconda ve anaconda-runtime paketlerinin bulunduğundan emin olun. Aksi durumda ilgili paketleri bağımlılıklarıyla birlikte kurun.
[root@tristdb1 ~]# rpm -qa | grep anaconda
anaconda-10.1.1.46-1
anaconda-help-10.1.0-1
anaconda-runtime-10.1.1.46-1

2) RHEL iso dosyalarını sisteme taşıyın.
[root@tristdb1 home]# ls -1
RHEL4-U4-x86_64-AS-disc1.iso
RHEL4-U4-x86_64-AS-disc2.iso
RHEL4-U4-x86_64-AS-disc3.iso
RHEL4-U4-x86_64-AS-disc4.iso
RHEL4-U4-x86_64-AS-disc5.iso

3) Tüm içeriğin kopyalanacağı dizini oluşturun.
[root@tristdb1 /]# mkdir -p /rhel4_dvd/iso

4) iso dosyalarının mount edileceği dizinleri oluşturun.
[root@tristdb1 /]# mkdir /mnt/disc{1,2,3,4,5}

5) Her iso dosyasını ilgili dizine mount edin.
[root@tristdb1 /]# mount -o loop /home/RHEL4-U4-x86_64-AS-disc1.iso /mnt/disc1

6) Mount edilen iso içeriklerini kopyalayın.
[root@tristdb1 /]# rsync -rv /mnt/disc{1,2,3,4,5}/* /rhel4_dvd/iso/

7) Kurulumun başında kontrol edilen .discinfo dosyası kopyalanır.
[root@tristdb1 ~]# cp /mnt/disc1/.discinfo /rhel4_dvd/iso/

8) PYTHONPATH değişkeni set edilir.
[root@tristdb1 iso]# export PYTHONPATH=\"/usr/lib/anaconda\"
[root@tristdb1 iso]# echo $PYTHONPATH
/usr/lib/anaconda

9) Package order
/usr/lib/anaconda-runtime/pkgorder /rhel4_dvd/iso/ x86_64 > /rhel4_dvd/iso/pkgorder.txt

10) Dependency list
/usr/lib/anaconda-runtime/genhdlist --fileorder /rhel4_dvd/iso/pkgorder.txt /rhel4_dvd/iso/

9. ve 10. adımda bazı uyarı mesajları alınabilir.
WARNING: ordering not found for comps-4AS-0.20060803.x86_64.rpm

Bu durumda adı geçen paket(ler)i /rhel4_dvd/iso/pkgorder.txt dosyasının sonuna elle ekledikten sonra, komut bir kez daha çalıştırılır.

11) Yeni iso dosyası oluşturulur.
[root@tristdb1 /]# cd /rhel4_dvd/iso/
[root@tristdb1 iso]# chmod a+w isolinux/isolinux.bin
[root@tristdb1 iso]# mkisofs -r -T -J -V \"RHEL4U4-x86_64 DVD\" -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o /rhel4_dvd/rhel-4-u4-EM64T-as_dvd.iso /rhel4_dvd/iso/

/rhel4_dvd/rhel-4-u4-EM64T-as_dvd.iso olarak oluşan iso dosyasını DVD\'ye yazdıktan sonra kurulum için kullanabilirsiniz.

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa