EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Shell Scripting ]

"tar ve ssh kullanarak sýkýþtýrma dosyasýný tarih-saat formatýnda yedekleme" - Yavuz ALNIAK - (2007-05-13 12:40:30)   [4132]

Sunucumuz :
Ip : 192.168.1.4
yedeklenecek dizin : /home/user

Yedekleme Sunucusu :
Ip: 192.168.1.10
yedeklenecek yer : /yedekler/
yedek-dosya adý : mysql-{tarih ve saat}.tar.gz

192.168.1.4 makinasý içinde aþaðýdaki komutu
çalýþtýrýn.

tar zcvf - /home/user \
| ssh root@192.168.1.10 cat">" \
"/yedekler/user-yedek-`date +%d.%m.%Y-%H:%M:%S`".tar.gz`Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa