EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ MySQL ]

"Mysql Binary Loglarini Temizlemek" - Gökhan ALKAN - (2007-06-12 22:49:50)   [4281]

Mysql binary loglarini temizlemek icin reset master; kullanilabilir.

# cd /var/mysql/
# ls -al
-rw-rw---- 1 _mysql _mysql 15143 Jun 4 01:07 mysql-bin.000001
-rw-rw---- 1 _mysql _mysql 510697 Jun 4 01:07 mysql-bin.000002
-rw-rw---- 1 _mysql _mysql 633 Jun 4 01:35 mysql-bin.000003
#

mysql> reset master;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

# ls -al
-rw-rw---- 1 _mysql _mysql 98 Jun 4 01:51 mysql-bin.000001Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa