EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ qmail ]

"Mail Yönlendirme ya da Mail Kopyası Göndertmek" - Mesut GÜLNAZ - (2007-06-18 15:15:05)   [6490]

Ama: qmail de bir kullanıcıya gelen mailin baþka bir kullanıcıya daha gönderilmesi ya da asıl kullanıcı maili almadan direkt olarak diğer bir kullanıcıya maili göndertmek.

Eğer "QUEUE_EXTRA" patch ini kurduysanız ve dağıtım için "./Maildir/"
kullanıyorsanız yapmanız gereken oldukça kolay.

Kullanıcın home dizinine gitmek:
Örnek:
/usr/local/vpopmail/1/root

Ve oraya ".qmail" adında bir dosya oluþturmak.

Dosya içerisinede:

./Maildir/
digeruser@test.com

yazılması yeterlidir.
Eğer sadece

./Maildir/

Yazarsanız mail sadece gerçek kullanıcıya gidecektir. Sadece

digeruser@test.com

yazarsanız bu seferde gelen mailler asıl kullanıcıya (örnekte root)
gitmeden direk yazdığınız mail adresine gidecektir. Bu sebeple biz bu
dosya içerisine her ikisinide yazdık ki mailimiz hem asıl kullanıcı ya
hem de yazdığımız diğer kullanıcıya gitsin.

ıyi çalıþmalar...

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa