EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ MySQL ]

"Mysql Kullanicisi Olusturma;" - Gökhan ALKAN - (2007-07-13 21:47:41)   [6006]

Mysql icin kullanici olusturmak icin GRANT kullanilabilir. Unix kullanicilari ile mysql kullanici arasinda bir iliski yoktur. Mysql kullanicilarini mysql isimli bir veritabani uzerinde tutar.

Kullanici yetkileri GRANT opsiyonu ile belirlenir. Genel kullanimi asagidaki gibidir;

GRANT YETKILER ON VERITABANI_ADI TO KULLANICI IDENTIFIED BY Istenen_Sifre ;


Ornegin galkan kullanicisinin deneme veritabani uzerinde select ve insert yetkileri ile sifre1 parolasi baglanmasiicin;

mysql> GRANT select,insert ON deneme.* TO galkan@localhost IDENTIFIED BY 'sifre1';

Verilebilecek yetkiler olarak select,insert,update,delete,create,drop kullanilabilir yada butun yetkiler anlaminda olan ALL kullanilabilir. galkan kullanicisina deneme veritabani uzerinde sifre1 yetkisi ile butun yetkileri vermek icin

mysql > GRANT ALL ON deneme.* TO galkan@localhost IDENTIFIED BY 'sifre1';

galkan@localhost ile galkan kullanicisinin sadece localhosttan yani makine uzerinden baglanabilmesi saglandi.. Burada makine adi yada ip_adresi belirtilebilir.

galkan kullanicisina deneme veritabani uzerinde sifre1 parolasi ile 192.168.1.37 ip_adresli makineden butun yetkiler ile baglanabilmesi icin;

mysql > GRANT ALL ON deneme.* TO galkan@192.168.1.37 IDENTIFIED BY 'sifre1';

Burada makine adida belirtilebilir. Ornegin ayni yetki ve sifre ile mysql.sunucu.net makinesinden baglanabilmesi icin

mysql > GRANT ALL ON deneme.* TO galkan@mysql.sunucu.net IDENTIFIED BY 'sifre1';

kullanilabilir.Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa