EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ MySQL ]

"Mysql Kullanici Yetkilerini Kaldirma;" - Gökhan ALKAN - (2007-07-13 21:49:10)   [4353]

Genel kullanimi REVOKE YETKILER ON veritabani FROM kullanici_adi@makine_adi;

Mysql kullaniici yetkileri REVOKE ile kaldirilabilir. Ornegin galkan kullanisinin localhosttan baglanabildigi deneme veritabani icin insert ve select yetkileri oldugu varsayilsin . insert yetkisini kaldirmak icin

mysql> REVOKE insert on deneme.* FROM galkan@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa