EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Shell Scripting ]

"Dosya sistemindeki en büyük dosyayı bulmak" - Ülkü SAYILAN - (2004-04-26 10:07:53)   [4852]

Dosya Sistemindeki en büyük dosyayı bulmak

Dosya sistemindeki en büyük dosyayı bulmak için

find / -xdev ?size +1024 -exec ls -al {} \; | sort -r -k 5


Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa