EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Solaris ]

"Solaris 10 üzerinde sendmail servisini uzak baglantıları kabul edecek sekilde yapılandırmak" - Gökhan ALKAN - (2007-11-01 10:48:36)   [4093]

Solaris 10 üzerinde sendmail servisinin uzak baglantıları kabul etmesi local_only SMP özelliginin degerine baglıdır. Bu degerin "true" olması uzak baglantıları "reddet" , "false" olması ise uzak baglantıları "kabul et" anlamýna gelmektedir. Ön tanımlı degeri görüntülemek için;

# svccfg -s svc:/network/smtp:sendmail listprop config/local_only
config/local_only boolean false
#

Görüldügü gibi "false" deðeri ile uzak baglantılara izin veriyor. Uzak bir makineden telnet ile durum kontrol edilebilir.

# telnet smtp-sunucu 25
220 vm-solaris10 ESMTP Sendmail 8.13.7+Sun/8.13.7; Thu, 1 Nov 2007 10:26:53 +020
0 (EET)
quit
#

Uzak baglantılara izin vermemesi için bu deger "true" olarak degistirilmelidir.

# svccfg -s svc:/network/smtp:sendmail setprop config/local_only = true
# svcadm restart svc:/network/smtp:sendmail


Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa