EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ qmail ]

"kullanýlmayan vpopmail hesaplarýnýn silinmesi" - Necdet Yücel - (2007-11-17 01:51:13)   [3942]

Sisteminizde vpopmail varsa ve belli bir süredir kullanýlmamýþ hesaplarý görmek istiyorsanýz:

#/home/vpopmail/bin/vdeloldusers -a 180 -e -V

komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutla 180 gündür login olunmamýþ hesaplar listelenecek ama hiç biri silinmeyecektir. Eðer silmek isterseniz komutu

/home/vpopmail/bin/vdeloldusers -a 180 -e -D

þeklinde kullanmanýz yeterli olacaktýr.

Buradaki süre mail hesabýna pop3/imap veya webmail\'in herhangi birinden login olunmayan süredir.

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa