EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ qmail ]

"/Maildir/ içerisinde yer alandosya adlarý" - A OKAN YÜKSEL - (2007-12-08 19:45:13)   [4111]

-rw------- 1 vpopmail vchkpw 4766 Dec 8 16:56 1197125775.21229.ev.test.com,S=4766

mail dosyamýz olsun;

"1197125775" : localtime tipinde mailin alýndýðý zaman deðeri. (localtime; 01.01.1970 tarihinden ilgili ana kadar geçen saniye sayýsý.)
"21229": mesaj numarasý
"ev.test.com" mail sunucu adresi
"S=4766" mesajýn byte cinsinden büyüklüðü anlamýna gelir.

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa