EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ PostgreSQL ]

"Iki Tarih araligindaki bir gunun toplam sayisi" - Bülent Kaptan - (2008-02-02 06:02:55)   [4508]

Iki tarih araligi verildiginde toplam kac tane o gunden oldugunu hesaplayan fonsiyondur. Haftasonu toplami bulmak icin kullanabilirsiniz.

/******** FONKSIYON **************/

CREATE OR REPLACE FUNCTION haftasonusay(date, date, integer)
RETURNS bigint AS
$BODY$
SELECT count(*) FROM
(SELECT extract('dow' FROM $1+x) AS dow
FROM generate_series(0,$2-$1) x) AS foo
WHERE dow = $3;
$BODY$
LANGUAGE 'sql' VOLATILE;

/******** Kullanimi **************/
Haftanýn gunleri 0:pazar 1:pazartesi ...

sql :

select haftasonusay(now, cast('2008-02-28' as date),0)

Cevap :
4

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa