EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Postfix ]

"İkinci Alias Dosyasının Eklenmesi" - Gökhan ALKAN - (2008-09-14 15:00:51)   [4836]

Postfix için ikinci bir alias dosyasının kullanılması mümkündür. Örneğin majordomo mail listecisi için ayrı bir alias dosyası kullanılmak istensin ve daha önce kullanılan alias dosyası '/etc/postfix/aliases' olsun. Belirtimi main.cf dosyası içerisinde asağıdaki gibi geçekleştirilmektedir.

alias_maps = hash:/etc/postfix/aliases

Kullanılmak istenen ikinci alias dosyası '/usr/local/majordomo/majordomo.aliases' olsun. Bunun için main.cf dosyası içerisinde

alias_maps = hash:/etc/postfix/aliases, hash:/usr/local/majordomo/majordomo.aliases

alias_database = hash:/etc/postfix/aliases, hash:/usr/local/majordomo/majordomo.aliases

Ve son olarak

# newaliases -oAhash:/usr/local/majordomo/majordomo.aliases

komutu ile 'majordomo.aliases.db' oluşturulur.


Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa