EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ VmWare ]

"VmWare" - Harun Þahiner - (2008-10-21 12:38:33)   [6374]

esx 3.5 e ssh ile login olabilmeniz için /etc/ssh/sshd_config te asagidaki islemleri yapin.


vi /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin yes
#StrictModes yes

/etc/initd/sshd restartArkadaşıma gönder , Ana Sayfa