EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ qmail ]

"Ezmlm ile Kullanýcýlarýn üyerliklerini email yolu ile yönetebilecekleri moderate email listelerinin oluþturulmasý" - Gökhan ALKAN - (2008-11-05 09:50:12)   [5932]

Ezmlm ile kullanýcýlarýn email yolu ile üyeliklerini yönetebilecekleri “moderate” liste oluþturmak için ezmlm ile “aBdFgHiJkLmNOpQRSTUWXYZ” argumanlarý kullanýlmalýdýr.

# ezmlm-make -aBdFgHiJkLmNOpQRSTUWXYZ ~vpopmail/domains/domain/lists/duyuru ~vpopmail/domains/domain/.qmail-duyuru duyuru bilgiguvenligi.gov.tr

# chown -R vpopmail:vchkpw ~vpopmail/domains/domain/lists/duyuru/

Moderator eklemek icin ise http://ipucu.enderunix.org/view.php?id=670&lang=tr ipucuna bakilabilir.

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa