EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ FreeBSD ]

"No such file or directory: Failed to enable the ‘httpready’ Accept Filter Hatasý ve FreeBSD" - Gökhan ALKAN - (2008-12-29 23:48:02)   [6886]

FreeBSD üzerinde Apache web sunucusunun kaynak koddan kurulumunun ardýndan baþlatýldýðýnda aþaðidakine benzer bir hata ile karþilaþýlýrsa eðer yapýlabilecek iþlemlerden birisi de çekirdekte “accf_http” desteði varsa eðer ilgili modülün yüklenmesidir. Ýlgili modülü yüklemek için ise;

# kldload accf_http

Ardýndan Apache yeniden baþlatýlmalýdýr.

# /apache/bin/httpd -k start

NOT: Yapýlanlarýn sistem açýlýþýnda da aktif olunmasý isteniyorsa eðer HTTP Accept Filter desteði ile çekirdek yeniden derlenmeli ya da loader.conf dosyasýna accf_http_load="YES" satýrý eklenmelidir. Bunun için;

# echo 'accf_http_load="YES"' >> /boot/loader.confMehmet Ali Bayhan’a teþekkürler.

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa