EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ UNIX ]

"history de ki bir komutu çalıştırmak" - Hasan AHLATCI - (2004-05-10 09:57:35)   [3997]

history komutu ile daha once vermis oldugunuz komutlari gorebilirsiniz.History komutunu verdiginizde asagidaki gibi bir cikti elde edeceksiniz.

bash-2.05b$ history
1 su -
2 su -
3 cd /etc/namedb
4 cd s
5 su -
6 history
7* histor
8 cd /etc/namedb
9 pwd
10 cd -
11 history
12 ls -la
13 history
14 ls -la
15 pwd
16 history


Bu ciktidan 12 inci komutu tekrar calistirmak isterseniz eger !12 komutunu vermeniz yeterlidir.

bash-2.05b$ !12
ls -la
total 33280
drwxr-xr-x 3 user user 512 May 5 14:00 .
drwxr-xr-x 3 root wheel 512 May 2 18:09 ..
-rw------- 1 user user 38 May 7 15:19 .bash_history
-rw-r--r-- 1 user user 771 May 2 18:09 .cshrc
-rw-r--r-- 1 user user 255 May 2 18:09 .login
-rw-r--r-- 1 user user 165 May 2 18:09 .login_conf
-rw------- 1 user user 371 May 2 18:09 .mail_aliases
-rw-r--r-- 1 user user 331 May 2 18:09 .mailrc
-rw-r--r-- 1 user user 801 May 2 18:09 .profile
-rw------- 1 user user 276 May 2 18:09 .rhosts
-rw-r--r-- 1 user user 852 May 2 18:09 .shrc
-rw-r--r-- 1 root user 19 May 5 09:51 1
-rw-r--r-- 1 root user 45 May 5 09:52 2
-rw-r--r-- 1 root user 3842 May 2 16:13 stable-supfile
drwxr-xr-x 4 user wheel 512 May 6 11:19 varArkadaşıma gönder , Ana Sayfa