EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ PHP ]

"Fatal error: Class 'ZipArchive' not found" - Ali Okan Yüksel - (2011-08-25 17:19:20)   [18157]

Sistem: centos 5.6
Geliþtiricilerimizin kullandýðý phpexcel (http://phpexcel.codeplex.com/) kütüphanesinin çalýþmasý için php zip modülünü çalýþan sistemde aktif hale getirmem gerekti. Fatal error: Class 'ZipArchive' not found hatasýný aþmak için aþaðýdakileri gerçekleþtirdim.

Çözüm:
Sistemde php53-pear yüklüyse zip kurmak için ayrýca phpize komutuna ihtiyacýmýz var. phpize, php53-devel paketi içinde yer alýyor, autoconf213 php53-devel paketi için gerekli olduðu için yüklüyoruz.
# yum install autoconf213
# get http://oss.oracle.com/projects/php/dist/files/EL5/x86_64/php53-devel-5.3.5-1.el5.x86_64.rpm
# rpm -ivh php53-devel-5.3.5-1.el5.x86_64.rpm
# get http://pecl.php.net/get/zip-1.10.2.tgz
# pear install zip-1.10.2.tgz
# service httpd restart

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa