EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ MySQL ]

"crondan bir mysql database inin herhangi table ına dosya içeriği eklemek" - Mesut GÜLNAZ - (2004-05-25 06:28:16)   [5727]

mysql de kullanılan
LOAD DATA INFILE
komutu bunun için birebir.

bunun için önce mysqlde herhangi bir database eklenmeli ve bundan sonra da o database içerisine
data dosyamızın formatına uygun tablelar eklenmeli.

mesela.

CREATE TABLE `table_name` (
`remote_ip` varchar(16) NOT NULL default '',
`access_date` int(8) unsigned NOT NULL default '0',
`access_time` int(6) NOT NULL default '0',
`http_protocol` varchar(12) NOT NULL default '',
`http_status` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
`reply_time` tinyint(5) unsigned NOT NULL default '0',
`content_size` int(15) unsigned NOT NULL default '0',
`content_type` varchar(25) NOT NULL default '',
`path_requested` varchar(255) NOT NULL default '',
`referrer` varchar(255) NOT NULL default '',
`user_agent` varchar(64) NOT NULL default '',
`http_user` varchar(64) NOT NULL default '',
`query_string` varchar(255) NOT NULL default ''
) TYPE=MyISAM;

gibi.

burada dikkat edilmesi gereken kısım data dosyamızda bulunan dataların formatının yarattığımız table ile uyuşması.

sonrada dosyamızdaki bilgilerin database cron dan aktarılması için;

mysql -u root -ppassword -e "use database_name; LOAD DATA INFILE 'location/data_file_name' INTO TABLE table_name FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '\"' LINES TERMINATED BY '\n';"


gibi..
bunu cron a mysql in path ini yazarak yazmanız gerekli. bu arada ufak bir not.
eğer datanızın içeriğinde "\" ya da başka bişi var sa onlarıda belirtmeniz gerekmekte.

iyi çalışmalar!

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa