EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Konsol ]

"byte mı KB byte mı?" - Barış Şimşek - (2004-06-14 03:37:49)   [4047]

Dosya boyutu, disk bölüm boyutu gibi bilgileri görüntülemek için ls, df, du benzeri komutlar vardır. Bu programlamların çıktıları aşağıdaki gibidir:

# ls -l /kernel
-r-xr-xr-x 1 root wheel 2221208 May 28 02:52 kernel

# du
1195748 ./ahmet2
1195748 .

# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2 33488232 4950968 26808672 16% /

Boyutlar arttıkça bunların okunması zor oluyor.

Pek çok komut -h (human readable) parametresi ile çıktıları insan gözüne uygun biçimlendirebilmektedir. Büyüklüğün hangi mertebede olduğunu anlamaya çalışmaktansa -h parametresini kullanabilirsiniz.

Aşağıda örnel çıktıları görebilirsiniz.

# ls -lh /kernel
-r-xr-xr-x 1 root wheel 2M May 28 02:52 kernel

# du -h
61M ./download
61M .

# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2 32G 4.8G 26G 16% /Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa