EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ MySQL ]

"MySQL de veritabanı yedekleme" - Huzeyfe Önal - (2004-06-18 13:54:17)   [14561]

MySQL de adını bildiğimiz bir veritabanının yedeğini almak için mysqldump komutunu kullanabiliriz,basitçe kullanımı

mysqldump -u kullanici_adi -p parola veritabani_ismi > yedeklenecek_dosya.sql

mesela vpopmail adlı veritabanımı yedeklemek istersem aşağıdakine benzer bir komut kullanmam yeterli.

root@maviyan~> mysqldump -u root -p cinali vpopmail > qmail_yedek.sql

Bir sistemde bulunan tüm veritabanlarının yedeğini almak istersek basitçe aşağıdaki komut işimizi görecektir.

root@maviyan~> mysqldump --all-databases -u root -p cinali > tum_yedek.sql

alınan yedegin icine bakacak olursak...
root@maviyan~> cat qmail_yedek.sql
-- MySQL dump 8.23
--
-- Host: localhost Database: vpopmail
---------------------------------------------------------
-- Server version 3.23.58

--
-- Table structure for table `dir_control`
--

CREATE TABLE dir_control (
domain char(64) NOT NULL defa
.....Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa