EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Squid ]

"Transparan(seffaf) Proxy kurmak" - Huzeyfe Önal - (2004-07-15 16:45:34)   [8059]

Örnekler Firewall ile squid'in aynı makinede çalıştığı düşünülerek verilmiştir.

Linux + iptables + squid icin;

#iptables -t nat -A PREROUTING -i $arabirim -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128

[$arabirim sizin ic aginiza bakan ethernet karti]
[squid de öntanımlı port olarak 3128 kabul edilmiştir]

komutunu verdikten sonra squid.conf dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin

httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
ve squidi yeniden başlatın.

OpenBSD +PF + Squid için;

http://cc.kou.edu.tr/huzeyfe/squid.htm
adresinden faydalanabilirsiniz

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa