EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Güvenlik ]

"Iptables ile MAC adresine göre filtreleme" - Huzeyfe Önal - (2004-12-11 00:09:08)   [5173]

Iptables kullanarak ic aginizdaki makineler icin MAC seviyesinde kontrol yapabilirsiniz.

#iptables -A FORWARD -m state --state NEW \

-m mac --mac-source 00:DE:AD:BE:33:12 -j DROP

komutu ile 00:DE:AD:BE:33:12 mac adresine sahip bir kullanıcının dışarıya erişimini kısıtlamış oluruz.

ps:Mac adresini değiştirme işlemi çok kolay olduğu için bu çözüm tek başına yeterli olmayacaktır.

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa