EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Dosya İşlemleri ]

"temel find komutu kullanımı" - Huzeyfe Önal - (2005-06-27 23:36:49)   [8653]

Find komutunun alabileceği bazı yararlı parametreler ve anlamları;

find /aranacak/yol arama_parametreleri

find /home -name ftp
adi ftp olan dosyalari bulur

find /home -type f -print

home dizininde tipi file olan dosyaları bulmak için kullanılır.

Boş dosya ve dizinleri bulmak için

find /home -empty -print komutu kullanılabilir.


İsme, boyuta ve erişim tarihine göre bulmak

find /home -name *.php -print

500 karekterden fazla karekter içeren dosyaları bulmak

find /home -size +500c -print

a "veya" b dosyasini bulmak

find / \( -name a -o name b \) -print

dosya sahibine göre arama

find / -user huzeyfe -print

find / -user 100 -print

Erisim izinlerine gore arama ;
find / -user huzeyfe -type d -perm 777 -print
sahibi huzeyfe, tipi klasor(dizin) olan ve izinleri 777 olan dosyalar...

sonucları bir komuta girdi olarak vermek,
find . -atime +200 -exec ls -l {} \;
Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa