EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ qmail ]

"(#4.3.5) deferral: Sorry,_message_has_wrong_owner.(#4.3.5) hatasının giderilmesi!" - Yavuz ALNIAK - (2005-07-06 10:45:14)   [4559]

Bu problem qmail (permission ownership) yapısının
bozulmasından kaynaklanır. Genellikle çalışan sisteme qmail patch ve eklenti programlarının kurulması sırasında oluşur. Aşağıdaki iki komut kuyrukta bekleyen maillerin dağıtılmasını sağlar. Eğer qmail'i tekrar kuramayacak durumda iseniz. crontab'a 2 dakika aralıkla çalışacak şekilde bu iki komutu ekleyiniz.

chown qmailq:qmail /var/qmail/queue/mess/*/*
killall -s ALRM qmail-sendArkadaşıma gönder , Ana Sayfa