EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ MySQL ]

"mysql root şifresini resetlemek" - Gökhan ALKAN - (2005-11-16 16:51:38)   [5643]

mysqlde root şifresini unuttuğunuzda yapılması gerekenler;

bunu yapabilmeniz için root yada mysqld'yi çalıştıran kullanıcı haklarınına sahip olmanız gerekmektedir.

mysqld yi durdurmak için

#kill `cat //var/db/mysql/makine_adı.pid`
.pid dosyasının yeri dağıtıma bağlı olarak /var/lib/mysql/, /var/run/mysqld/, and /usr/local/mysql/data/ gibi dizinlerde olabilir. .pid dosyasının adı genellikle makine_adı.pid yada mysqld.pid şeklindedir.

mysqld durdurulduktan sonra istenilen bir dizinde istenilen bir isimde text dosya oluşturulur.

#echo "SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('yenisifre');" > sifre

Burada /root dizini altında sifre adından oluşturuldu.değişikliklerin etkin olabilmesi için mysqld'nin --init-file= seçeneğiyle basşlatılması gerekmektedir.

#mysqld_safe --init-file=/root/sifre &

artık mysql root şifresi "yenisifre" olarak değiştirilmiştir.


Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa