EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Nagios ]

"Nagios web arabiriminden izlemek" - Gökhan ALKAN - (2005-11-21 10:13:17)   [4524]

Nagiosu web arabiriminden izlemek için apache yapılandırma dosyalasında bazı ayarlamalar yapılması gerekmektedir.
Apache için aşağıdaki gibi script alias ve alias tanımlamaları yapılmalıdır

ScriptAlias /nagios/cgi-bin "/usr/local/share/nagios/cgi-bin/"

< Directory "/usr/local/share/nagios/cgi-bin" >
AllowOverride AuthConfig
Options ExecCGI
Order allow,deny
Allow from all
< /Directory >


Alias /nagios "/usr/local/share/nagios"
< Directory "/usr/local/share/nagios" >
Options None
AllowOverride AuthConfig
Order allow,deny
Allow from all
< /Directory >

Bu tanımlamalardan sonra http://adres.com.tr/nagios şeklinde erişim yapılabilir.
Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa