EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ MySQL ]

"Mysql serveri dış Erşime açmak" - Deniz tosun - (2006-02-04 12:12:49)   [8983]

mysql veri tabanı serveri kurdunuz ve dışarıdan mysql front ve benzeri programler ile bağlanamıyorsanız sırası ile aşağıdakileri yerine getirin

Linux için ssh girdikten sonra : mysql -u root -p (şifreyi soracak alt satırda )
daha sonra connect mysql
update user set Host = '%' where User = 'root';
flush privileges;

ve artık mysql dışardan erişebiliriz.

Windows için c:\mysql dizini için olduğunu varsayalım
cd c:\mysql\bin
mysql.exe -u root -p şifre
daha sonra connect mysql
update user set Host = '%' where User = 'root';
flush privileges;
ve artık mysql`imiz dışarıdan erişilebilir konumda.

Dikkat edin bu riskli olabilir önemli verileriniz var ise

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa