EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ qmail ]

"vchkpw-pop3: vpopmail user not found" - Mesut GÜLNAZ - (2006-02-12 21:22:16)   [5814]

qmail kurulumunda vazgeçilmez olan vpopmail kurulumunu gerçekleştirdikten sonra tüm servisler sorunsuz çalışıyor ama pop3 portundan mail almaya kalkıştığınızda aşağıdakine benzer bir hata alıyorsanız

Feb 12 20:59:47 mail vpopmail[31464]: vchkpw-webmail: vpopmail user not found test@mydomain.com:127.0.0.1

yapmanız gereken "vchkpw" dosyasının izinlerini kontrol etmektir.

genellikle "/usr/local/vpopmail/bin" dizini içerisinde yer alan dosyanın izinleri "755" olmalı. Sahibi ise port 110 u çalıştıran "tcpserver" ın kullanıcısı ile aynı olmalıdır. Buna karşın yine aynı hatayı alıyor iseniz
1-öncelikle port 110'u çalıştıran application'ın kullanıcısını root yapın.
yine başarıl olamaz iseniz
2-"vchkpw" dosyasının sahibini "root" yapmayı deneyin.

bu hatayı çözdükten sonra sistemimin izinleri şu şekilde olmuştu:

root@mail# ps auxwww | grep pop3
root 12799 0.0 0.1 1280 536 p0- I 5:25PM 0:00.02 supervise qmail-pop3d
qmaild 36083 0.0 0.1 2640 1084 p0- I 9:03PM 0:00.03 /usr/local/bin/tcpserver -v -H -P -R -l 0 -c 200 -u 82 -g 81 0 110 /var/qmail/bin/qmail-popup mail.mydomain.com /usr/local/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir
qmaill 36084 0.0 0.1 1288 584 p0- I 9:03PM 0:00.02 /usr/local/bin/multilog t n100 s10000000 /var/log/qmail/pop3d
root 78019 0.0 0.1 1584 964 p0 S+ 9:14PM 0:00.01 grep pop3
root@mail# ls -l /usr/local/vpopmail/bin/vchkpw
-rwsr-sr-x 1 root vchkpw 87186 Feb 12 17:07 vchkpw
root@mail#

İsmail YENİGÜL'e teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim..

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa